בריטניה וכיבוש ארץ־ישראל

יהיו אוזני העולם כרויות , לדעתו , לקול הבא מסיני - "אנכי ה ' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים . " בהמשך כתב : וכאשר עינינו רואות משבר גדול ברוח ומעשה , הרס גדול על מגדלים גבוהים , של התולדה האנושית וכל מכמניה , מחיקה רבה על דפים הסתוריים [ היסטוריים ] רחבים , הננו יודעים ברור שהסתירה היא על מנת לבנות והמחיקה - על מנת לכתוב , והבנין החדש והכתב החדש יעלה הרבה בשיגובו ופארו על הישן שהולך ונחרב ' ) אגרות , ' ב , עמ' שלד . ( בריטניה וכיבוש ארץ ישראל לנוכח ההתפתחויות במלחמה , כאשר צפוי היה שחרורה של ארץ ישראל מעול הכיבוש התורכי והעברתה לידי השלטון הבריטי , גברה התרגשותו של הרב קוק . הוא היה נרגש מהאפשרות שגדוד עברי בצבא הבריטי יהיה שותף לכיבוש הארץ : " ובהנהגה יפה כזאת יתרומם כבודה של הממלכה הבריטית בעולם , ונצחונה המוסרי ילך הלוך וגדול , ואומץ הרוח והתרוממות הנפש המתאימה לקדושת הארץ " ' ) אגרות , ' ג , עמ ' קלו-קלח . 1 השלב שבו צפה הרב קוק באירועי המלחמה מן הצד הסתיים עד מהרה , וזיקתו לממלכה הבריטית התחזקה וחלו בה שינויים . בשנים שבהן חי הרב קוק בשווייץ הוא נהנה מתקופה רגועה , כאמור ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי