חזון העולם החדש - בין פסימיות לאופטימיות

תסרח , ויראי חטא ימאסו , והאמת תהא נעדרת , ופני הדור כפני הכלב ( שם , מחברת ה , פסקה קפט . ( לעומת זאת , במחשבה היהודית יש עדינות פנימית של "רוחניות ואצילות " , " דבקות אלהית , " ו " זוך מוסרי [ ה ] נעשים חזיון יקר [ ... ] ובעולם שולט רוח מגושם . " מהרשעות הנוצרית , טען הרב קוק " , אין לקחת שום עזר וסיוע , אפילו מ [ ה ] דברים הטובים שבה . " יש להתרחק גם ממה שנראה דומה לתוכן של ישראל ואף מהרעיונות האמיתיים של הנצרות . דווקא מתוך ההתרחקות הזאת תתחזק התכונה הפרטיקולרית של ישראל - "מתברר השכל , מתחזקת התכונה הטובה , וכל הנגזל ונעשק מעצמו חוזר למקורו " החיובי ( שם , פסקה נז . 1 ואולם יש להבין את דבריו אלה כפן אחד בלבד של מכלול הגותו הנטועה בתורת אחדות ההפכים . ואכן בהמשך שהותו בשווייץ השתנה מעט סגנונו : מעתה הניגוד שבין היהדות והנצרות הואר באור אחר . הרב קוק האמין כי על אף הדיכוטומיה בין שתי הדתות קיימת ביניהן אחדות . הכוח המדמה אינו שלילי ביסודו . גם לו זקוק העולם . כל התרבות הנוצרית האסתטית היא ב " עצת ד' [ ... ] להשלים כח המדמה , מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו" ( שם , פסקה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי