נבואה והתבודדות

של רוח ארץ ישראל , הוסיף , חוויית הנבואה ממשיכה לשרות עליו גם בגלות : "הרי גם הנבואה שחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ . " השפע שזכה לו אדם בארץ ממשיך להיות מורגש ופעיל בגלות תוך הישענות על מקורות קודש המפוזרים ומקוטעים בגלות , וכך ארץ ישראל "מקרבת אותם בכחה המושך אליה " כמגנט רב עוצמה . דווקא הסבל של היושב בגלות מלמד על כך שהסובל חווה חוויה רוחנית חזקה של קדושת ארץ ישראל . אדם שטעם את טעם האהבה מבין גם את טעמה המר של הבדידות , ואף על פי כן עדיין נסוך עליו "חסד עליון , אשר לא יעזב ממנו " ( שם , מחברת ה , פסקה רב . ( לפיכך הוא חש כי שהותו בגלות יכולה להשפיע לטובה על הסובבים אותו . על אף החוויות האלה , ואולי בגללן , הכיר הרב קוק בכך שהיהדות בגלות אינה דומה לזו היכולה להתפתח בארץ ישראל . היהדות בגלות מתאפיינת בנוקשות הלכתית מכיוון שעליה להתמודד עם מגמות המנוגדות למערכת הדתית . לטענתו , בגלות המחשבה מושפעת יותר מעולם החומר ( ובלשון הקבלה " , עולם הפירוד , (" העוסק בפרטים , ואין בה ראייה כוללת ומקיפה . לעומת זאת " , באוירא דארץ ישראל אפשר להתהלך במחשבה מופשטת , " מתוך ביטחון שהכול...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי