הגות וכתיבה בגלות שווייץ

הגות וכתיבה בגלות שווייץ במשך הזמן עמד הרב קוק על הפן החיובי של שהותו הכפויה בגלות : "התעכבות פה הנני חושב שתהיה חד קצת טובה רוחנית למעמד היהדות במקום כזה , שמפני הפיזור והגלות הגשמי והרוחני , צריך הוא להתעודדות פנימית " ( שם , עמ ' שה . ( בתקופה הזאת התוודע לעורך הדין ד " ר מרדכי כהן , שהיה אחד האישים הבולטים ביהדות שווייץ ( לאחר מלחמת העולם השנייה מילא תפקיד מרכזי בהצלתו של הרב ויינברג . ( הרב קוק עבר להתגורר בסנט גלו בסמוך לבית הכנסת ונתן שיעורים לכל דורש . מכיוון שהיה משוחרר מעול ציבורי וממשרה , נתון ביבשת הקרועה במלחמת עולם כאשר יכולתו לעזור לציבור בארץ ישראל התמצתה במשלוח מכתבים - התפנה הרב קוק לעבודה ספרותית והגותית אינטנסיבית , שבה לא יכול היה לעסוק זמן רב . בספרו 'אורות ' ( שראה אור לימים בעריכת בנו ) הגיעו לידי בשלות מחשבותיו על ההיסטוריה היהודית המתחדשת בארץ ישראל ועל טיבו הפנימי הרוחני והמשיחי של המפעל הציוני . בנוסף פיתח הרב קוק הגות בעקבות המלחמה . כבר באחד ממכתביו הראשונים משווייץ העלה בפני בנו את התהייה הבאה : לא נוכל לדעת כמה טובות כמוסות בתהלוכה נפלאה של הרת עולמים ז...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי