פרק רביעי גלות, מלחמה ויצירה

פרק רביעי גלות מלחמה ויצירה לפני צאתו למסע במושבות הגליל קיבל הרב קוק מכתב מיעקב רוזנהיים , ( 1965-1870 ) המזכיר הכללי של אגודת ישראל , שבו הזמין אותו לברלין לכנס הביךלאומי של אגודת ישראל , אשר אמור היה להיערך בקיץ . 1914 הרב קוק דחה את קבלת ההחלטה , וכששב ממסעו התלבט שוב בעניין הזה . במשך עשר שנים ניסה לשנות את יחסה של אגודת ישראל לארץ ישראל וליישוב הציוני . הוא ייחס חשיבות לנסיעתו לוועידה , שכן הבין כי יתקבלו בה ההחלטות הפוליטיות של אגודת ישראל . העלייה המצומצמת של הדתיים לארץ ישראל , בשל התנגדותם של הרבנים החרדים , הייתה לדעתו טעות היסטורית של הרבנים , והוא סבר כי יוכל לתקנה אם רק יבהיר את נקודת השקפתו בכנס . עם זאת , הוא ביקש להימנע ככל האפשר מלצאת מארץ ישראל ; מאז בואו לארץ לא עזבה . עוד לפני שקיבל החלטה הגיע אליו מכתב נוסף מרוזנהיים , שבו סיפר לו כי המועצה הגדולה של אגודת ישראל תבחר מועצה עליונה של חכמי תורה וכי הוא מועמד לכהן בה . במכתב מז י בניסן תרע"ד הודה על ההזמנה " . אמנם קטנתי מאד מעמוד במקום גדולים , " כתב , ואף הביע נכונות לצאת "אם לא יעצרוני מניעות צדדיות . " עם זאת , ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי