ייסוריו של סופר: בין פוליטיקה לאותנטיות

ספרות מלאה אור רזי תורה , פופולרית ושוה לכל נפש , מלאה שירה וגבורה , חמושה בשכל טוב ובבקורת נאמנה , להרים קרן לעם ר ' ולתשועת עולם אשר החלה לזרוח לו בארץ ישראל ( שם , פסקה רנט . ( בשלהי תקופת רבנותו ביפו העיד על הפחד שאחז ודו ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי , מתוך רגשי לבבי , קול אדני קורא . ואחרד חרדה גדולה , הככה ירדתי כי לנביא השקר אהיה , לאמר ה ' שלחני ולא נגלה אלי דבר אדניו ! ואשמע קול נשמתי הומה . ספיחי נבואות הנה צומחות , ובני נביאים מתעוררים . רוח הנבואה הולך ושט בארץ , מבקש לו מפלט , דורש לו גבורים מלאי עזוז וקודש ( שם , מחברת ד , פסקה חוויה נבואית דומה מופיעה באותה מחברת בפסקה סמוכה לה : אל מעין הנבואה הננו נקראים , ציחי צמא אנחנו , אבל מעין גנים , מקור מים חיים , לפנינו הוא [ ... ] מרוחו של משיח זורמים ונושכים רוחות , והנם באים עדינו . הננו מתקוממים , מתנערים , ומבקשים חיים חדשים , חידוש ימים כקדם ( שם , פסקה כא . 1 ייסוריו של סופר : בין פוליטיקה לאותנטיות הרב קוק ביקש לתת פומבי לרעיונותיו . אמגם היישוב כבר הכיר מעט מרעיונותיו ( בין היתר באמצעות מאמריו בעיתונות וספרו 'אדר היקר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי