האם היה הרב קוק נביא?

האם היה הרב קוק נביא ? בעיני הרב קוק זה היה מסע של הכשרה ולימוד לרבנים שהשתתפו בו ; מטרתו הייתה לגרום לכך שהעולם הדתי יבין את מורכבות ההוויה האלוהית כפי שהוא הבינה . הוא ביקש להפנים את שידוד המערכות בעולם היהודי : החול בו הוא למעשה אזור הקודש ; והקודש נדרש ללמוד קודש מהו מעולם החול . הוא ביקש לבחון את השאלה : מהו צדיק ומהי צדיקות בעולם מורכב של ערבוב הקודש והחול - במציאות של התגלות אלוהית המובעת בכל מקום ובכל עץ הניטע באדמה . ביומנו סיכם : דבר פשוט הוא , שהצדיק עושה את כל מעשיו בקדושה , וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם [ ... ] ומעתה אין ספק , שתיקון עולם מלא , והתרחבות אור הקודש , הוא באמת נמצא בכל מלאכה . כל תנועה המצלת [ המצילה ] איזה חלק מן ההויה מן שליטת התוהו , דבר גדול וכללי יש כאן . לדבריו , כל עשייה של תיקון היא בבחינת מעשה של "צדיק " שתפקידו לתקן עולם . הרעיון הזה גם מאיר באור חדש את טיבם של החלוצים - הגואלים את עולם החומר של ארץ ישראל - שעמם נפגש . כאן גם התברר מהו התפקיד שלקח על עצמו : "וכשישנם צדיקים בדור שאור ה ' מופיע עליהם תמיד , הם מאחדים נשמתם עם נשמת הכלל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי