חוויית לילה בפוריה

של הרב קוק . השניים לא נפגשו עד אז ( אם כי ניהלו חליפת מכתבים לאחר זמן . ( כאשר הגיע הרב קוק לדגניה גורדון לא נמצא שם . הוא היה עסוק באותה עת בעבודה קשה באחת החלקות הרחוקות ולא ניתן היה לקרוא לו בהתרעה כה קצרה . חוויית לילה בפוריה התחנה הבאה במסעם של הרבנים הייתה המושבה פוריה , שהוקמה על ידי אנשי העלייה השנייה . הם מצאו מושבה המשתרעת על שטח של 4 , 000 דונם ובה בתים יפים ונטיעות . גם כאן השבת לא נשמרה , המטבח לא היה כשר , לא היו בית כנסת ומקווה טהרה והחינוך היה חילוני . תושבי המקום היו ארבעים צעירים יהודים שעלו מארצות הברית . האידאלים שלהם היו ברוח העלייה השנייה , אך היו בהם מתינות ורכות שלא היו באנשי מרחביה , שמוצאם היה ממזרח אירופה . נראה כי לאחר שהרבנים התגלגלו בדרכים עשרים יום , שבהם נפגשו עם חוגים שונים של העם היהודי , התעמעם הלהט שלהם להחזיר בתשובה שהיה קיים בתחילת המסע . בשעה שהרבנים סיירו בשדות המושבה נשמעו יריות . הפועלים קפצו ממקומם וגילו ערבי שניסה לגנוב מהצאן . הרב הורוויץ כתב כי התנהגותם העדינה של הפועלים כלפי הגנב הייתה מופלאה בעיניו . הם כלאו אותו כדי להסגירו למשטרה למחרת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי