מרחביה: רבנים לכו הביתה!

שם עברי למושבה במקום השם עתלית . המורה של המושבה העלה את השם מגדיאל שהציע ההיסטוריון פרופ ' יוסף קלוזנר . הרב קוק דחה את ההצעה . הוא טען כי השם מגדיאל מזכיר את שמה של מרים המגרלית שהיא רמות מהברית החדשה . הרב קוק הציע את השם תרומיה על שם התרומות והמעשרות שעתידים להעלות בני המקום . למשמע ההצעה קפץ המורה שנית על רגליו , ובקולו כעס והתמרמרות : כיצד מתנהל דיון כזה ללא כל בני המושבה ? הרי הוא מכיר את אנשי המושבה , אמר , והם לא היו מסכימים לדברים הנאמרים באספה . אחר התושבים השיב למורה ואמר שיפסיק לכפות על בני המושבה את דעתו כאילו היו כולם רכושו הפרטי . המורה לא נשאר חייב , והשיב בצעקות : בני המושבה אינם שומרי דת ודין , מחללי שבתות , מעשנים בשבת , עובדים את עבודת השדה בשבת , לא מתפללים וכו י , ומשא ומתן בכגון דא אינו אלא הבל וצחוק . הוא כשלעצמו אינו רואה בזה כל מגרעת אם מחללים את השבת , אבל צריך הוא להבליט את המציאות , ועל כן הוא מוחה בכל מה שדנים בזה ( שם . ( הרב קוק והרב הורוויץ ביקשו לפייסו ברברים רכים , אולם המורה המשיך לטעון בכעס שמפסיקים אותו באמצע דבריו , ומחה על כך שלא קראו לו לישיבת ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי