ידידות בין פסימיסט לאופטימיסט

ובעיקר עניו המכתב , לא חשבתי כי אם להודיע את אנחתי , שיצאה m מקרב לבבי [ ... ] אולי תעלה בידו איזה עצה לרפא את השבר . ושלא בידיעתי ושלא ברצוני נתפרסמו הדברים ברבים , ומתוך התרגשות הרוחות נמצאו גם כן משתדלים בפרסומם מה שסיבב [ שהסב ] לי יגון ואנחה אין די באר ' ) אגרות , ' א , עמ י שנז-שנט . ( אין ספק , כי מעבר לעניין ההלכתי חשפה סוגיית השמיטה את אהבתו העמוקה של הרב קוק למתיישבים היהודים ואת הקשר ההדוק עמם - קשר שוודאי השפיע על התנהלותו ועל פסיקתו ההלכתית . במכתב לאיכרים , שהוזכר לעיל - אשר פורסם בעיתון 'החירות' ( ד ' בניסן תר " ע ) בעיצומה של שנת השמיטה - באו לידי ביטוי תחושותיו העמוקות : אחי היקרים , ממש מלא בושה אנכי , בבאי הפעם במכתבי זה לכבודכם להגיד לכם דברים מעטים , הנראים כדברי תוכחה [ ... ] לא אני הוא האיש הראוי להוכיח לעם קדוש , ובפרט לבחירי עם ד ' השמים ראשית תקוה וצמיחת ישועה לגוי כולו , בישוב ארץ חמדה , בקיבוץ בניה לתוכה , שהנני מלא יראת רוממות מול מעלתם ויפעת כבודם , ובקטן כגדול כעשיר כרש , כאיכר כפועל גדלה נפשם בעיני עד לאחת ושם , א , עמ י שכו , בהערה . ( ידידות בין פסימיס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי