פוליטיקה ואכזריות: הרב קוק מול העולם החרדי

ללכת להמשך , הם דוחפים בחזקה . תוחלתי לד ' היא שיראני בישועתו במרחב ( מכתב מכתב יד שעדיין לא פורסם , ( המכתב הזה נכתב לאחר אירוע שבו בני זוג הגיעו לביתו של הרב קוק בשל סכסוך גירושין ארוך וסבוך . במהלך הדיון הוציאה האישה אקדח מתיקה וביקשה להרוג את בעלה . הרב קוק הזדעזע עד עמקי נשמתו . ביטויים שמילאו את כתביו כמו " נפש יהודי /' "ניצוץ יהודי " ו " נשמה יהודית " המבקשת את "כור מחצבתה " על ידי קיום תורה ומצוות - כל אלה נראו לא רלוונטיים לנוכח האירועים הקשים שחווה ברבנות ביפו וגילויי האלימות שנלוו אליהם . ייתכן כי צערו על שאינו יכול לשהות יותר עם בני משפחתו גבר גם בשל האירועים המשפחתיים באותה השנה . בתענית אסתר תרע " ז ( 1907 ) נולדה בתו השלישית אסתר יעל והתארסה בתו הבכורה פרידה חנה ( שהייתה באותה עת בת . ( 19 בט " ו בתמוז תרס " ז היא נישאה לדודה ישראל רבינוביץ ( יש " ר ; תרמ " ג-תשכ " ח . ( מצוקתו בשל עול הציבור נשמעת גם במכתבו לעמיתו ויריבו הרידב"ז בעיצומו של הוויכוח בענייו השמיטה " . אשרי חלקו דמר [ של אדוני , " [ כתב לו " , שזכה להיות חפשי מעול הציבור , ויוכל להתבודד ולעסוק כשלימות האמית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי