הכמיהה להתבודדות והשיבה אל המשפחה

דומה שהוויכוח הגדול על השמיטה שימש לרב קוק מעין כור היתוך מזקק , שגיבשו והעמיד אותו כמנהיג ציבור וליבן את הטפל מן העיקר בתפקידו הרבני . הוויכוח גם הבהיר לו את כובדו של העול הציבורי שהוא נושא בו ואת החובה להקריב את ענייניו הפרטיים על מזבח הכלל ( שם , ב , עמ ' קנג . ( הכמיהה להתבודדות והשיבה אל המשפחה משא הרבנות היה כבד על הרב קוק . את הרבנות ראה כמשימה שאינה עולה בקנה אחד עם אישיותו . הוא היה מעדיף , כך כתב במקומות שונים , להסתגר בד ' אמותיו של איש העיון . בשיאו של הוויכוח על השמיטה כתב לרב לינטופ ( בי " א בשבט תר " ע ) על עול הנהגת הציבור כחוויה של גירוש מגן עדן , גלות "מפרדס המחשבה וההרגשה החיה הרוחנית מאור עליון המאיר ובא על כל דורשי אלהים באמת . " לדבריו , הוא נדרש בניגוד לרצונו "להיות כל שיחי ושיגי בגופי הלכות ובסדרים מעשיים , עד אשר לא היה ביכלתי למצות אל שרש נשמתי ולעסוק ברוח שקט באותם הענינים החיים והאהובים " ( שם , א , עמ ' שא . ( המשא הנפשי והעדר נחת הרוח שהוא חש בהנהגת הציבור נבעו מהתרחקותו " ממה שהוא מוכשר לו מסגולות נפשו " ' ) ערפלי טוהר , ' עמ' מו . ( סבלו הגיע עד כדי כך ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי