הרב המושמץ והתמיכה העממית

הרב המושמץ והתמיכה העממית הספר 'שבת ארץ ' עורר סערה בעיקר בקרב אלה שהיו מסוגלים לקרוא ולהבין את הדיון ההלכתי המוצג בו . סערה גדולה עוד יותר התחוללה לאחר שהרב קוק פנה במכתב גלוי אל איכרי ארץ ישראל בעיתון 'החירות / ובו ביקש להבהיר את עיקרי היתרו ואת סייגיו ההלכתיים . קולות ההתנגדות לצעד הזה היו כה רמים וצורמים עד כי כמה מרבני יפו התגייסו לפרסם קול קורא המחזק את ידיו . מעל דפי 'האור ' ( י " ב בסיוון תר " ע ) ו ' החירות ' ( י " ג בסיוון תר " ע ) הם מחו ; כי לא עת לחשות עתה , התאפק לא נוכל , עלבון התורה ובזיון גאון וצדיק עומדים מאחורי כתלנו [ ... ] . קמו מתי מספר מאנשי ירושלים , אנשים כאלה אשר חובתם היא לכוף כאגמון ראשם מול גאון וצדיק כזה , וטרם באו לעמקה של הלכה להבין היטיב את מקורה , יצאו בקהל בדעותיהם הפעוטות ובאיסוריהם אשר אין להם שחר , ויעיזו פנים לעמוד במערכה מול גאון כזה בלי חרב וחנית , ובלי כל מערכי מלחמה , הוא מתיר והמה אוסרים . הלב שותת דם וכאבנו נעכר לראות תמונות מעציבות כאלה הפוגעות בכבוד התורה והיהדות כולה ועלולות להביא חורבן לחישוב כולו [ ... ] צחוק מכאיב לב הוא , כי ענין השבי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי