ספרו 'שבת הארץ'

בהיתר : "איני מסכים לזה כלל וכלל ויפתח בדורו כשמואל בדורו . " מוטב שישמעו לדברי , אמר , שהרי אני היום הסמכות ההלכתית ולא הרבנים בעבר . זאת ועוד , " ידע כבודו , כי האכרים ברוך השם מלאים רצון מסדרי ההיתר , והם יודעים את מצבם יותר מהדואגים עבורם ממרחק " ( שם . ( לשנת השמיטה , סבר , יש חשיבות רבה גם מההיבט החינוכי . לציונה יש משמעות עמוקה למפעל הציוני . כשם שאנו צריכים ארץ כך אנו צריכים דת ' ) אגרות , ' א , עמ י רנב . ( זאת ועוד , במצווה הזאת ראה את מימושה של סגולת ישראל . באמצעותה מכירה האומה את "כוחותיה הפנימיים היחודיים " ויש בה ביטוי ל"מוסר לאומי אלוהי . " השמיטה מעלה את חיי החולין הכלכליים לרמה של חיים בזיקה לאידאלים אלוהיים . כל זה מדגים אפוא על פי שיטתו את הזיקה העמוקה שבין העם , התורה והארץ שפיתח בכל כתביו . ספרו 'שבת הארץ ' בשל המלחמה ההלכתית הכבדה הכרוכה בסוגיה הזאת כתב הרב קוק בתוך זמן קצר את ספרו 'שבת הארץ . ' בניסן הוא סיפר על תוכניותיו לכתוב את הספר הזה , וכבר לאחר חודשיים כתב לאחיו שמואל , שהתגורר בירושלים והיה אחראי להבאת כתב היד לדפוס , כי הוא שולח לו חלקים מ " קובץ להלכו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי