הרב קוק: תחילתו של הפולמוס

תשישותו הגופנית והרוחנית הכריעה אותו ובג ' באדר תרס " ה הוכח בירושלים " אבל כבד " בשל "פטירת רבה של ירושלים [ ,.. ] ידוע חולי היה זה שנים אחדות , ומחלתו גברה בירושלים לרגלי קדחת עזה אשר אחזה בו " ( שער 'חבצלת , ' י " ב באדר תרס " ה . ( הרב קוק : תחילתו של הפולמוס המאבק בעניין שנת השמיטה שהתנהל בשנת תרס " ג ( 1903 ) היה כאין וכאפס לעומת זה שהתלקח בשנת תר " ע . ( 1910 ) ואולם הפעם כבר לא עמד לצדו האדר " ת . הרב קוק ניצב עתה לבדו בעין הסערה וזו הייתה אחת מנקודות המבחן המרכזיות שלו הן בעיני היישוב החדש והן בעיני היישוב הישן . עמדתו במאבק מבליטה את גישתו החד משמעית כלפי המפעל הציוני כולו וכלפי מתנגדיו מימין ומשמאל . על רוחות המלחמה שהיו גלומות בסוגיה ניתן היה לעמוד כבר במכתבו לאחיו בשלהי תרס"ט , כשהיה בחופשה ברחובות בעת בציר הענבים . במכתב הוא הביע את התפעלותו מיופיה של ארץ ישראל המתפתחת לנגד עיניו אך הצר על החובות הרבות המוטלות עליו גם בזמן החופשה " , בפרט בשנה זו , שנת הרת עולם של סדרי תיקון השמיטה שהיא מטרדת [ מטרד ] גם בפועל ומעשה" ' ] אגרות / א , עמ י רסב . ( " שבת הארץ הולכת היא ופורש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי