האדר"ת והמאבק על השמיטה

האדר " ת והמאבק על השמיטה לאחר שקיבל הרב קוק את מכתב ההזמנה לשמש רבה של יפו הוא התעכב בבויסק כשנה וחצי , ולכן היה פטור באותה שנה מן ההתמודדות עם סוגיית שנת השמיטה ; ואולם האדר " ת נאלץ לעסוק בכך . לאחר כשנה כתב לרב קוק מכתב נוסף שבו באו לידי ביטוי תשישותו הפיזית ותשישותו הנפשית ממאבקי השמיטה בין העולם החרדי והיישוב החדש " . אינני בבריאותי כראוי , " כתב ] " , ו ] אני מסובל תמיד במיחוש [ ... ] וע " י הפיבער [ החום ] נתגברו גם השיעולים [ ... ] וחלישותי רבה מאוד " ' ) אגרות / א , עמ ' שעז . ( לאחר תיאור מיחושי הגוף תיאר את בעיות הנפש : "עגמת נפש הרבה יש לי מענין השמיטה [ של שנת . " [ 1903 האדר " ת פירט את הבקשות שהופנו אליו על ידי היישוב החדש להתיר את עבודת האדמה על סמך היתר הלכתי שניתן בתקופותיהם של המבי " ט ( ר ' משה בן יוסף טראני 11580-1500 , והמהרי " ט ( ר ' יוסף טראני , ( 1639-1568 , שעליו התבססו בעבר רבני חיבת ציון והיה מאז לאסמכתה להתרת עבודת האדמה בארץ ישראל בשנת שמיטה בתנאים הלכתיים מסוימים . האדר " ת הסביר כי בדרך כלל התירו את העבודה "בשל ההפסד הכספי העצום " הנובע מהפסקת העבודה ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי