ייסוד הישיבה ביפו

ייסוד הישיבה ביפו בכל השנים של ייסוד תחכמוני וגיבושו ביקש הרב קוק - ומאותן סיבות שבעטיין הוקם בית הספר - לכונן ישיבה חדשה ביפו , וזו אכן הוקמה ב . 1910 בניגוד לתחכמוני , כל ניהול הישיבה עמד להיות תחת פיקוחו . במכתב לרב הרצוג תיאר את הישיבה כגשר בין היישוב החדש והיישוב הישן , כמו גם "עם כללות תפוצות ישראל בגולה . " הישיבה אמורה הייתה לעצב דור חדש של רבנים ומורים , ולפתוח עידן חדש של רבנות וחינוך - אשר ישפיע באופן חיובי על "כלל כבוד התורה והיהדות בישוב החדש " ( שם , א , עמ ' קמא . ( גם לגבי הישיבה הוא דרש שילוב של לימודי חול והקפדה על עקרונות אסתטיים . הישיבה , ציין , תתנהל בדרך של "כבוד ונימוס חיצוני , " אך תהיה מושפעת מ " שלהבת אש קודש . " יהיה בה שילוב של לימודי אומנות ועבודת אדמה . המורים יהיו יראי שמים ועבודתם הלאומית והחינוכית תהיה "משולבת עם קדושת ישראל . " בכך , לדעתו , תלויה הצלחת הציונות כולה . כמו בעניין תחכמוני , הוא יצא בעקבות הרש " ר הירש , מייסד תנועת "תורה עם דרך ארץ , " שהיה " גדול הדעה " ו " מיר אלקים מרומם [ ... ] אשר הציל בגבורת ישע ימינו את שארית ישראל המערבית , ע "...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי