בית־הספר תחכמוני

אצלנו - לקבל הצעתי זאת אם תואיל כבוד ההנהלה לכבדני בתשובתה , אודה על זה למפרע . בכבוד וברכת ד ' מציון הק ' אברהם יצחק הכהן קוק ( שם , עמ י קנז . ( עם זאת , התנגד הרב קוק לצירוף מורי תחכמוני לוועד המורים המשותף " . אין גם להעלות על הדעת " - כתב ליעבץ שהעלה את הרעיון הזה - "הרי כל מגמתנו להלחם [ ... ] מלחמה חיובית נגד האליליות [ האלילות ] המודרנית שבשטת ההוראה החדשה , שמרכז זה [ הגימנסיה ] הוא נושא את דגלה . " אמנם "דעתי היא שאנו חייבים לקבל את הטוב גם מהם , אבל חלילה לנו להתחבר אליהם " ( שם , עמ ' רפב-רפג . ( כדי להתמודד עם החינוך החילוני החליט הרב קוק לקדם כאמור שני פרויקטים חינוכיים : האחד , הקמת בית ספר חלופי לגימנסיה - תחכמוני , והשני , הקמת מוסד שייתן מענה למשבר הדת במוסדות היישוב הישן - ישיבה חדשה . בית הספר תחכמוני השילוב בין לימודי חול ללימודי קודש אינו פרי רוחו של הרב קוק . קדמו לו אישים , בהם הרב פרובינצאלו והרב ריינס . הרב דוד פרובינצאלו , בן למשפחת מלומדים באיטליה במאה ה , 19 ביקש ליצור מסגרת ללימודי מדע ליהודים שומרי תורה ומצוות , שתכלול לימודי ספרות דתית ( אסף ' , מקורות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי