הגימנסיה ומשבר החינוך

וכיצד צריכה הקריאה הזאת להיעשות ? ראשית יש להבחין בין המערך הפנימי ( הליבה של לימוד התורה ) ובין ההיבטים החיצוניים של הלימוד . התורה ולימודה הם המסר החינוכי ואילו לימודי החול מאפשרים התמודדות עם מלחמת החיים ' ) אגרות / א , עמ ' ריח . ( הבחנה זו היא "הדרך העתיקה אשר בה הלכו אבותינו מעולם" ובאמצעותה שמרנו על שם ישראל בעבר וכך נכון לעשות גם בהווה ובעתיד . מכאן , שיש להעריך את העולם העתיק של הישיבות השומרות בקנאות על לימודי הקודש בלבד ; הן המחסום האמיתי מפני התבוללות . האחרים שכחו את הליבה החינוכית של היהדות והכול הפך "למרוץ של הכשרת החיים " החולפים ( שם . ( ציון , סבר , תיבחן עתה לא על פי יכולתה ללמוד שפות זרות או '" לימודים שמגמתם היא הכשרות חומריות , " אלא על פי הערך של "כי מציון תצא תורה ודבר ד ' מירושלים " ( שם , עמ' רכ . ( ועם זאת , לטענתו , אדם החסר השכלה כללית , הרוצה לעסוק באמת " ) הפנימית , (" נידון לשטחיות ' ) שמונה קבצים , ' מחברת א , פסקה פה ;( ולא כל ידע הנמצא בעטיפה החיצונית הוא ביטוי לאותה ליבה . יש להבחין בין עיקר לטפל , בין מה שמקורותיו חיוביים וראוי ללומדו ובין מה שיסודו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי