על החינוך

כשלא תזדקק כראוי , עושה היא את האדם לסמרטוט , פחדן ועלוב מעצמו , וממילא מסוער גם כן מכל תאוה פחותה " ( שם , פסקה שסח . ( באותו יומן תיאר את תחושותיו השליליות כשנדרש להתחבר אל הציבור החרדי : מזיקה מאד לחסידים מלאי גבורת ד ' [ נראה כי הרב קוק תיאר כאן את עצמו ] ההתחברות הרוחנית עם האנשים הנמוכים שיש בהם רק יראה חיצונית , והם מלאים פחד רעה ועצבות שפלה , שהיא פרושה על כל שטח חייהם הרוחנים . גדול הוא מאד צער הנשמה להשתתף עמם בשיחה ובתפילה , ובכל עניני קדושה ( שם , פסקה צא . ( הרב קוק תיאר את "ההכנה הגדולה " שהוא צריך לעשות לעצמו , את העצמת האור האלוהי שהוא זקוק לה "למען הגן " על נשמתו "שלא תשפל [ ... ] על ידי השפלות של קטנותם של בעלי היראה החיצונית , שאין להם שום חפץ כביר , כי אם חולשת פחדם העצוב " ( שם . ( לדבריו , לציבור החרדי יש תכונות חיוביות כגון "רכות הלב " המעדנות את רוחו של האדם . ואולם כשהתכונה הזאת שלטת היא הופכת להיות למידה רעה המערערת את רצונו הקבוע של האדם , והוא "אינו יכול לשלוט בדעתו לעמוד בפרץ ולשפט משפט אמת , " וכך נוצרת רכרוכיות שלילית ( שם , מחברת ג , פסקה רצג . ( התיאורי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי