הקרע: בין חילוניות לחרדיות

ולא יעיבו אפילו במקצת את זהרה של מטרתי הברורה להיות מ [ ה ] מסייעים למלאכת שמים " ( שם , עמ' שנג . ( הקרע : בין חילוניות לחרדיות תורת אחדות ההפכים היא המפתח להבהרת כמה סוגיות : תפקיד הרבנות ; החובה לחזור ללימודי אגדה וקבלה ; לימודי קודש ולימודים כלליים ; היחס בין ישראל לעמים ; הזיקה בין גוף לנפש ; מעמדה של ארץ ישראל , בכל אלה נמצא איזון מורכב בין ניגודים לכאורה . אחדות ההפכים מתאפיינת לא רק בחוויה של סינתזה אלא דווקא בחוויה דיאלקטית של רצוא ושוב , של אמפתיה כלפי צדדים שונים של ההוויה מתוך הכרת חיוניותם . ממילא , התבטאויות הכוללות סתירה אינן סותרות זו את זו אלא הן חלק בלתי נפרד מגישתו המורכבת . לדוגמה : מצד אחד , העולם החילוני הוא בעיניו שגגה מצערת . הוא קורא לחילוניים לשוב "לחיינו הלאומים , לחיי התורה , כדת משה וישראל [ ... ] ולשוא , אחי , לשוא נבקש את הרוח הלאומי - אם לא נשתדל לקנותו עפ " י דרכו הסלולה והנקלה " ' ) אוצרות הראי " ה / ב , עמ ' . ( 709 נטישת המצוות , טען , מפחיתה אט אט " את צורת האומה , ומדלדל [ ת ] את כח חבורה " ' ) שמונה קבצים , ' מחברת א , פסקה מא . ( הוא מציע כמה הסב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי