בין פנים לחוץ

להפוך לעל ממסדי - לתעל ולצרף את הכוחות השונים " . הרבנים צריכים [ ... ] להיות עמלים עם הצבור בכל פנות החיים של הבנין ושל היצירה הלאומית . " ההשפעה יכולה להתרחש רק מתוך השקפה פילוסופית רחבה . התרומה לחיים הכלליים יכולה להיעשות רק אם הרבנות לא תצמצם את עצמה לקבוצה צרה ולתחום עיסוק מוגבל . הדת צריכה לחבוק הכול , להיות מעירה בכל תחום ולתת לכל אלה טעם וחיות . בין פנים לחוץ על פי התפיסה הקבלית , התורה היא הבסיס לבריאת העולם והמבין את התורה מבין את העולם . ומהי הדרך להבין את התורה ? לדעת הרב קוק , יש להבינה באמצעות שני מעגלים : המעגל הפנימי והמעגל המקיף . במעגל הפנימי קיימת תורת הסוד , פנימיות התורה , מקור החיים של הכול . אל תורת הסוד ניתן להגיע באמצעות לימוד האגדה . יזו האחרונה חודרת אל הליבה המקיימת את ההלכה , וההלכה היא גילומה של האגדה ומימושה החיצוני . במעגל המקיף קיימת ההשכלה הכללית . המעגל הזה הוא הביטוי החיצוני של התורה . ממילא ההשלכות או הענפים היוצאים מעולמה של היהדות ( ההשכלה הכללית ) מלמדים על מקורם . זהו המבנה של תורת אחדות ההפכים . הליבה , מקור הכול , היא תורת הקבלה . לקבלה יש הש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי