אחדות ההפכים

אחדות ההפכים כרי לעמוד על שורשם של הרעיונות הרדיקליים האלה יש להציג את חוט השררה של משנת הרב קוק - תורת אחדות ההפכים . כאמור , זאב יעבץ הזהיר את הרב קוק מפני נפתוליה של ארץ ישראל . ואכן , בארץ התמודד הרב קוק עם מגוון תרבותי שלא היה מוכר לו מניסיונו הקודם . הוא נפגש באופן בלתי אמצעי עם קצוות קוטביים של המחשבה והחברה היהודית : להט אידאולוגי של בני היישוב החדש לכונן מסגרת יהודית ריבונית עצמאית חופשית מדת ; יישוב חרדי אדוק שההלכה והמנהג הם כל עולמו ; קהילות ישראל מארבע כנפות תבל על שלל מנהגיהן ; חשיבה חדשה על הבדלי הזהות בין היישוב היהודי בארץ ובין התפוצות ; וגישה חדשה לזיקה בין ישראל לעמים ולהבדלים ביניהם . המפגשים הללו העמידו אותו בצמתים חדשים של עיון , יצירה והנהגה שלא באו לידי ביטוי בתקופת זיימל ובתקופת בויסק . שורשיו החסידיים והליטאיים של הרב קוק וכן אחיזתו העמוקה בעולם הקבלה מכאן ונגיעתו בהשכלה כללית מכאן סייעו לו במאבקים הקשים שניהל בארץ . בהגותו קיימת הבחנה בין שלום הרמוני של פשרה ( שאותה דחה ) ובין הרמוניה שיסודותיה מורכבים ומתוחים , הרמוניה דיאלקטית של אחדות ההפכים . במערכת הספיר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי