רבנים, אחזו בעט סופרים!

הרמב " ם כל ביטוי ביחס לאל אפשרי רק על דרך השלילה . ניתן אפוא על פי העמדה הזאת לדבר רק על "מה הוא לא /' אך לא ניתן לתאר "מה הוא כן . " הרב קוק האמין כי המטרה של התרבות המתגבשת בארץ ישראל היא למצוא את המאחד בין שני הזרמים התרבותיים הללו - פילוסופיה וקבלה . מצד אחד הוא הכיר בבכירותה של הקבלה , שרק באמצעותה ניתן להבין לעומק כיצד התופעות הרבות והניגודים ביניהן מקורם אחד , והם משתוקקים לחזור אל המקור האחד הזה . רק לאור הקבלה ניתן לחשוף בבהירות את הפן הרוחני הנמצא מאחורי עולם החומר . ואולם , מצד אחר , כאשר המחשבה מגיעה אל הרמה המעודנת ביותר אין הבדל בין הפילוסופיה והקבלה . למי שיש "קדושה פנימית [ קבלית , [ אז גם השכל האנושי [ הפילוסופי ] מעורר את חיי נשמתו לשאוב ממעין הקודש ;" בעל עמדה עמוקה יכול להגיע אל הבנת הקודש העליון גם דרך המחשבה הפילוסופית , שלה יש קשר עמוק עם הארת הקבלה . בהתאם לגישה הזאת יש להבין , לדעתו , את מפעלו של הרמב " ם שהצליח באמצעות חוכמת הפילוסופיה לחדור אל מחוזות הקודש של הקבלה ' ) שמונה קבצים , ' מחברת ו , פסקה מב . ( רבנים סופרים ! רצונו של הרב קוק לשלב בין הניגודים הע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי