תרגום תרבותי: בין פילוסופיה לקבלה

ניסיונו להגיע להאחדת השחיטה . אכן זו הייתה אחת הסיבות לפילוג בקהילת יפו . קבוצות שונות דאגו לשחיטה בדרכן , וזו לא קיבלה את השחיטה של זו . ואולם כל מאמציו עלו בתוהו ; בעיתוני התקופה הופיעו פולמוסים , חרפות וגידופים בסוגיה הזאת . הוא כתב לראשי קהילת יפו , רוקח ולפיו , כי הוא מצר על אופי ההתנהלות שהובילה להחלטה בעניין הזה : הסדר היבש בלא לח טל של אהבה , שהוחל להראות לי מצד אוהבי היותר נאמנים , הביאני לידי רעיונות מדכאים מאד , בזכרי את מחמדי מימי קדם , שהייתי עטור תמיד במקומי ובסביבה באהבה חודרת , מלאה עדינות נפש [ ... ] שהיה נחשב להם לאושר גדול מילוא [ מילוי ] רצוני והרחבת דעתי ' ) אגרות , ' א , עמ ' שכט . ( במקומות הקודמים שבהם שימש רב מילאו אנשי הקהילה אחר דבריו בכבוד ובשמחה . עתה התברר לו שעליו לבטל את דעתו "לאחר דבר תיקון השחיטה [ ... ] אבל לא אוכל לבלי להעיר את לבבם הנכבד , על הטובה הרבה , שאנו מאבדים בדחיית שעת הכושר שהיתה לנו כעת , שעמדה כל שאלת השחיטה להתרכז תחת ידי , בלא ניגוד משום צד " ( שם . ( תרגום תרבותי : בין פילוסופיה לקבלה ניסיונו של הרב קוק לאחד בין הניגודים נטוע גם ברקע ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי