על המחלוקת, האמת והשלום

הראשונה גרם הרב קוק קורת רוח למגזרים השונים בקהילת יפו . הוא דיבר עברית צחה - דבר שהיה נדיר בקרב הרבנים שרובם דיברו יידיש בלבד . עצם הדיבור בשפה העברית נחשב למעיו מבחן קבלה בחוגים הציוניים ולדגל שחור בחוגים החרדיים הקיצוניים . הספרדים שמעו את דרשתו בעברית בבית המדרש שערי תורה . אנשי קהילת חב " ד - ובראשם הרב שניאור זלמן מסלונים - רוו נחת בעת ביקורו בבית הכנסת אוהל יצחק . הם הסכימו כי על אף חינוכו הליטאי של הרב , הוא נושא עמו מטען חסידי מצד אמו וכי הדבר ניכר בו ובדבריו . גם קהילת ירושלים בירכה על בואו של הרב קוק , בעמוד הראשון של 'חבצלת ' ( ה ' בסיוון תרס " ד . ( על המחלוקת האמת והשלום העלייה לארץ ישראל הייתה מלווה בהתרגשות רבה . שבועיים לאחר בואו ליפו עלה הרב קוק לירושלים לביקור אצל חותנו האדר " ת . נכבדים רבים באו לקבל את פניו ' ) חבצלת , ' י " ג בסיוון תרס " ד . ( הוא אף הביע את רצונו לבקר במושבות הגליל ( שם , כ ' בסיוון תרס " ד . ( אולם המציאות החברתית התרבותית שהתגלתה לרב קוק עם בואו לארץ לא העניקה לו ימי חסד . המציאות הייתה קשה ומורכבת . ביודעו כי נכנס ללוע הארי , עסק בדרשה הראשונ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי