פרק שני בין החלומות והחול: העלייה לארץ־ישראל

פרק שני בין החלומות והחול : העלייה לארץ ישראל כמה ימים לפני בואו של הרב קוק לארץ ישראל הופיעה בחוצות העיר המודעה הבאה שעליה היה חתום ועד העיר יפו : ביום שישי [ ... ] ערב שבת פרשת במדבר [ ... ] בבוקר , בוא יבוא אל ים יפו הגאון הצדיק פאר הזמן , ר ' אברהם יצחק הכהן קוק . הננו מזמינים [ ... ] להיות נלווה איתנו אל חוף הים , בקבלת פני רבנו הכהן הגדול , אשר זכינו להאיר את אורו על קהילת עדתנו . ביום שישי , כ " ח באייר תרס " ד 13 ) באפריל ( 1904 בחמש לפנות בוקר , קיבלו נכבדי היישוב העברי מיפו ומירושלים את פניו של הרב קוק על חוף ימה של יפו . לקראת הספינה שבה הגיע יצאו סירות ובהן שמעון רוקח , יואל משה סלומון ובצלאל לפין . כן חיכו על החוף משלחות מירושלים שייצגו את הרב שמואל סלנט ואת האדר " ת ( ששלח איגרת ברכות והתנצלות על כך שלא יכול היה להגיע . ( גם מנהלי מפעלים ומוסדות בירושלים היו נוכחים בקבלת הפנים . רוקח הצליח לארגן נציגות של השלטון הרשמי , ופרשים תורכים ליוו את עגלת הרב בדרכה מן החוף אל העיר . בעיתונים 'חבצלת ' ו'ההשקפה ' מה ' בסיוון תרס " ד דווח כי ההמולה הייתה רבה . העיר קושטה בפרחים ונכבד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי