היפוך הערכים

היפוך הערכים לצורך הבנת עוצמתה של המהפכה הגלומה בדבריו הבאים יש להקדים שתי הקדמות . הראשונה - ההבחנה בין המושגים "ציון " ו"ירושלים " המופיעים בכתביו . המושגים האלה אינם רק שמות נרדפים לעיר הבירה של ישראל אלא מציינים את הכוחות התרבותיים והרוחניים השונים שהיו קיימים בארץ ישראל בראשית המאה ה . 20 ניתן ללמוד על כך ממכתבו של הרב קוק לאחד מן הרבנים המרתקים ביותר מבחינת התעוזה ההלכתית - הרב חיים הירשנזון . ( 1935-1857 ) " בדבר תנועת התחיה הלאומית , " כתב " , חושב אני שמימות הרצל עד עכשיו נתגלתה רק בצד החול שלה , שהוא גם כן דבר חביב ונכבד מאד . " כלומר , הציונות המדינית התגלתה עד אז , לדבריו , כתנועה העוסקת בעולם החומר , ובהתנהלותה המדינית היא מבקשת לחולל מהפכה גשמית או פיזית גרידא . ואולם " , עתיד החול להיות בסיס לקודש , שעליו תבנה כל חמדת ישראל" ' ) אגרות / ד , עמ' כד . ( ממד הקודש "ראוי לציין אותה בשם 'ירושלים / כשם העיר אשר ד ' שמה , כמו ששם ' ציון ' מציין את הרעיון החלוני של המדיניות " ( שם . ( המושג "ציון " מציין אפוא את פן החולין המזוהה עם הציונות המדינית , מפעל ההתיישבות ואנשי היישוב ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי