עקבתא דמשיחא וחידוש התורה

האורתודוקסי בכלל , ואנשי היישוב הישן בפרט . רוח הנבואה שורה על הדור : " ספיחי נבואות הנה צומחות , ובני נביאים מתעוררים , רוח הנבואה הולך ושט בארץ , מבקש לי מפלט , דורש לו גבורים " ' ) אורות הקודש , ' א , עמ י קמ . ( הנבואה מגיעה לידי התנגשות חזיתית עם עולם ההלכה ; וכך מתאר הרב קוק את המפגש בין אנשי היישוב הישן האורתודוקסי ובין אנשי היישוב החדש , הנוהגים בחוצפה מתפרצת והתובעים תיקון עולם בלי דעת מה עומד מאחורי המהלך : "לפעמים כשיש צורך בהעברה על דבר תורה [ כלומר , לעתים הדור נדרש לעשות מעשה שאינו עולה בקנה אחד עם הכתוב בתורה ] ואין בדור מי שיוכל להראות את הדרך . " לרבנות ולרבנים אין יכולת להצביע על הדבר שראוי באמת לעשותו . המצב הזה מגיע אל פתרונו באופן אחר : "בא העניו על ידי התפרצות , " שבה נשברים גדרי ההלכה ובד בבד מושגים הישגים נעלים המשרתים את גאולת ישראל . אך לא כך היה צריך להיות . כאשר "הנבואה שרויה בישראל אפשר לתקן עניו כזה על ידי הוראת שעה , ואז נעשה בדרך היתר ומצוה בגלוי . " באופן טבעי ההלכה נוצרת בעולם מתחדש המחייב שינויים , וההלכה הנבואית פורצת ומתפתחת הודות לחכמיה שצריכים להי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי