טשטוש הגבולות: האם החלוצים הם נביאים?

ומנהליו להחליט היכן הם עומדים : האם הם רוצים להשתלב בו ( על ידי ההכרה בכך שיש ההולכים בדרך הנכונה ויש כאלה שדרכם מוטעית ) או שהם פורשים ממנו . העמדה הזאת שונה אמנם מהרוח החרדית שנשבה בבתי המדרש של היישוב הישן , אולם היא שמרה עדיין על ההבחנה בין חילונים לדתים שהייתה מקובלת בעולם הרבני . אמת המידה העיקרית שלה הייתה עדיין לימוד התורה ושמירת המצוות . היא יכלה בוודאי להיות מקובלת על דעתם של אנשי המזרחי , אך גם על דעת חלק מהחרדים . טשטוש הגבולות : האם החלוצים הם נביאים ? בכתביו של הרב קוק קיים רובד נוסף של חשיבה , וברובד הזה נשבר הדגם האורתודוקסי שעליו שמר בטיעוניו עד אז . דוגמה לכך היא מאמרו "הדור " שבספרו 'בעקבי הצאן , ' אשר פורסם כשנתיים לאחר הגיעו ליפו . במאמר הוא מבקש להתמודד עם המציאות ההיסטורית , הרוחנית והתרבותית של העם היהודי בעידן המודרני . הוא מסביר שכאשר בוחנים את טיבו של הדור אסור להיבהל . יש להכיר בעובדה כי "יש שמש צדקה [ ש ] זורחת " והיא עתידה להביא "מרפא בכנפיה , תמחה דמעה מעל כל פנים . " לדבריו " , דורנו , הוא דור נפלא , דור שכולו תמהון . קשה מאד למצא לו דוגמא בכל דברי ימינו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי