ארץ חדשה, מחשבות חדשות והמפגש עם החלוציות החילונית

ארץ ישראל בשביל חששות ומיחושים , ואם בא אדם לחוש בכל עסקיו לחששות של רפיוףרוח כאלה הלא ישבת העסק והמלאכה בעולם ' ) אגרות / א , עמ ' יג . 1 ואולם , נסיעתו התעכבה מכמה סיבות . קהילת בויסק , שלא רצתה להיפרד מהרב קוק , דרשה כי יחזיר את כל חובותיו , מתוך תקווה שהדבר ירפה את ידיו . קהילת יפו הבטיחה כי החובות ישולמו על ידה . בנוסף הגיעה לאוזניו של הרב קוק שמועה על מחלת כולרה ביפו , והדבר הרתיע אותו לצאת לדרך . בעניין הזה כתבו לו בחשוון תרס " ד שמעון רוקח והרב שמחה נבולסקי , בצלאל הכהן לפין ופיבל הולצברג כי אל לו לחשוש מכולרה בחורף . כך הוסרו המכשולים האחרונים לעלייתו . בט ' באייר תרס " ד ( 1904 ) החלה משפחת קוק במסע לארץ ישראל . בעיר מיטווי הם קיבלו דרכונים ומשם נסעו דרך ריגה , דווינסק ווילנה אל עיר הנמל אודסה . לאחר המתנה של שלושה ימים עלו לאונייה ששטה לביירות דרך איסטנבול ואיזמיר . מביירות יצאו בספינה ליפו . ארץ חדשה מחשבות חדשות והמפגש עם החלוציות החילונית בקהילת יפו קיוו שהרב קוק ימלא את החלל שנוצר בקהילה עם מותו של הרב לוי והתפטרותו של הרב שקול ויצליח לנווט בין החילוניים והדתיים , הקפיטל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי