ההזמנה לעלות לארץ־ישראל והיסוסי העלייה

ובעל ערך רק אם יהיה קשר בין התורה ובין המפעל הציוני . בלי הקשר הזה "הננו כל כך שפלים וחדלי ערך מצד לאומיותנו , עד שאין דוגמא לנו כמעט לשפלות . " החיבור בין התורה והלאומיות מביא אותנו "עד לכוכבים , וכשאנו יורדים עם עזיבת דגלה - אנו יורדים עד עפר . " מהפכת הציונות התרבותית מרעילה את נשמת האומה ; והמהפכה הציונית מדינית , המרוקנת את השיבה ארצה מכל פן תרבותי תורני , נוטלת את נשמתה . ואולם , המפעלים וההתבטאויות האלה היו רק הקדמה ל"דבר האמיתי " שהפך את הרב קוק לאישיות הרבנית החשובה ביותר בעולמה של הציונות הדתית - העלייה לארץ ישראל . ההזמנה לעלות לארץ ישראל והיסוסי העלייה העלייה לארץ ישראל - כמו דברים רבים נוספים בחייו של הרב קוק - קשורה לחותנו האדר " ת . בשנת תר " ס קיבל האדר " ת הזמנה מהרב שמואל סלנט , 11909-18161 מעמודי התווך של העדה האשכנזית בירושלים של היישוב הישן ומייסד 'ועד כל הכוללים / לשמש רבה של ירושלים . הרב קוק השתתף בהתלבטויותיו של האדר " ת בעניין ההחלטה הזאת . בשנת תרס " א עלה האדר " ת לירושלים , ואין ספק שהצעד הזה השפיע מאוד על הרב קוק . הוא נשאר בבויסק אף כי קיבל הצעות שונות ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי