הרבנות בבויסק: ההתמודדות עם ההשכלה והציונות

לאישה את רייזה רבקה , בת אחיו התאום של האדר " ת . עתה הסכים הרב קוק להינשא שנית , והחתונה נערכה בפוניבז . ' למחרת החתונה שבו בני הזוג לזיימל . מהנישואין האלה נולד בערב פסח ( י " ד בניסן , תרנ " א ( 1189 / בנו צבי יהודה , שנקרא על שם אבי האם ( לימים , אחד המנהיגים החשובים של הציונות הדתית . ( בחשוון תת " ד , כשנה לפני עזיבתו את זיימל , כתב הרב קוק איגרת לאביו שבה סיפר על בנו הקטן ש " כבר יודע הוא איזה אותיות " ' ) אגרות / א , עמ ' ו . ( באותה עת החליט האדר " ת לעבור לישיבת מיר בעיירה מיר שבבלרוס . המעבר לא היה מפתיע . בני פוניבז' לא נהגו עם האדר " ת באופן הולם מבחינה כספית וחייו שם היו כלשונו ביומנו : "ולרש אין כל . " למרות זאת , כששמעו בני פוניבז' על המעבר הקרוב של רבם למיר מחו על כך . בצר להם הם אף הציעו לו תנאים כלכליים שהיו טובים יותר מאלה שהוצעו לו במיר . ואולם נאמן להתחייבותו לאנשי מיר החליט האדר " ת לעזוב . אנשי פוניבז ' התחכמו והחליטו "שלא להניחו לנסוע , " וביום הנסיעה המיועד "לא השיג מי שיטלטל חפציו לבית המסילה ולא עגלה לנסוע , ובהכרח נשאר , " והתעכב כמה חודשים נוספים בפוניבז ....  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי