נישואין שניים

וסבה . האדר " ת - שנפשו דבקה בנפש חתנו - הציע לו לפני שובו לזיימל לשאת לאשה את בת אחיו המנוח ( צבי יהודה רבינוביץ , ( שגדלה עם אחותה בבית האדר " ת מאז פטירת אביהן . הרב קוק האזין , אולם לעת עתה דחה את הצעתו . הרב קוק שקע מעתה יותר ויותר בלימוד ובהגות . הוא הקדיש שעות רבות בבית המדרש ללימוד התלמוד הירושלמי וכן להגות ולקבלה . ב 1891 שב לעסוק בספרו ' חבש פאר / והספר ראה אור באותה שנה בורשה . המפעל הזה היה חשוב מאוד בעיניו והוא נדד בין עיירות וכפרים כדי להפיץ את רעיונותיו . במקביל לעיסוק האינטנסיבי הזה בהלכה החל לכתוב את הספר 'עין איה ' - ביאור לאגדות חז " ל , שלדבריו מאירות את הפן החסר בהלכה . ההלכה , כתב בהקדמה לחיבורו , מכוונת יותר אל הפרטים . האגדה שונה ממנה - בה "יש לנו עסק יותר כללי " והיא נוגעת ב " יסוד ההשגחה האלהית [ המעניקה לנו ] מזונות רוחניים המבריאים את נשמותינו . " בד בבד הוא העמיק , כאמור , את עיסוקו בקבלה . כשנה לאחר בואו לזיימל חיבר את מאמרו הראשון בקבלה ; תוכנו היה מבוסס על דברים אשר התגלו לו בחלום שאותו ראה כחוויה נבואית : "אור ליום ד' [ של פרשת השבוע ] תצוה חמשה ימים ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי