הרבנות בזיימל: הדוחק הכלכלי וקבלת הרבנות

ממנו תורה והתחקה אחר דרכו בהנהגת הקהילה . בנוסף , למד בתקופה הזאת קבלה עם הרב משה יצחק ראבין . ההתנסות המוצלחת בכתיבת המאמר על הנצי " ב עודדה אותו להקים את העיתון התורני 'עיטור סופרים , ' העיתון ביקש להתמודד עם רוח הזמן וליצור אכסניה אחת לרעיונותיהם של סופרים ורבנים , מתנגדים וחסידים , משכילים וחובבי ציון . ' עיטור סופרים , ' כתב העורך הצעיר בפתח הקובץ הראשון , צריך להיות "בית לספרות הרבנית [ ... ] בסגנון אשר יערב לחיך בני הדור שלהרבות צרי ומרפא לפצעי האומה וחבורותיה ולא להרבות מחלוקת ולקרוע עוד יותר את הקרעים שיכולים להתאחה " ( שער הספר 'עיטור סופרים . (' כבר כאן נתן ביטוי לרעיונותיו בדבר הצורך באחדות הזרמים בחברה היהודית ובמיזוג עולם התורה והחיים הלאומיים , תוך יצירת קשר בין בעיות ההלכה והשאלות המנסרות בעולם היהודי . הרבנות בזיימל : הדוחק הכלכלי וקבלת הרבנות בעת הכנת הגיליון הראשון של 'עיטור סופרים , ' בהיותו בן , 23 נקרא הרב קוק לשמש רבה של העיירה זיימל בליטא . נסיבות קבלת עול הרבנות היו מורכבות . בבית חותנו בפוניבז ' הייתה מצוקה כלכלית קשה . ביתו של האדר " ת היה צר מלהכיל את הזוג ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי