אורתודוקסיה, ציונות והחרדה החרדית

היהדות , והדבר חולל מהפכה בעולם הישיבות . הרב קוק הכיר את התנועה הזאת והושפע ממנה . חותמה ניכר בספרו 'מוסר אביך ' שנכתב כעשור מאוחר יותר ובמאמרו "קדוש ישראל" שכתב על הרב סלנט ב . 1933 אורתודוקסיה ציונות והחרדה החרדית מחלוקות רבות הסעירו את תלמידי ישיבת וולוז'ין והעולם האורתודוקסי שבו גדל אברהם יצחק . עולם זה היה מארג חברתי תרבותי שצמח מתוך התנגדות  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי