המפגש עם האדר"ת - נישואין וישיבת וולוז'ין

המפגש עם האדר " ת - נישואיו וישיבת וולוז ' ין בבית המדרש בסמרגון פגש אברהם יצחק את רבה של גרובה , ר ' משה מישל שמואל שפירא , ולאחר שיחה עמו סיפר שפירא עליו לרב של פוניבז ' שבליטא , ר ' אליהו דוד תאומים , 1905-1843 ) המכינה האדר " ת , ( אשר חיפש חתן ראוי לבתו . אברהם יצחק קיבל את הסכמתם העקרונית של הוריו ונסע לריגה כדי להיפגש עם הארר"ת . לאחר הפגישה עם בחור הישיבה תכול העיניים ובעל החזות העדינה והכריזמטית כתב האדר " ת ביומנו : "דבקה נפשי אחריו , אהבת איתן אהבתיהו . " האדר " ת היה לא רק חותנו , אלא גם השפיע עמוקות על אורח התנהגותו ודרך התנהלותו הציבורית בעתיד . הפגישה הראשונה בין אלטה בת שבע , בתו של האדר " ת , ובין אברהם יצחק הצעיר נערכה בנאות הקיץ של דבלין שברוסיה . חותנו לעתיד הציע לו להמשיך ולהשתלם בלימודיו , עוד לפני הנישואין , בישיבת וולוז'ין הגדולה , ואף הבטיח לו לתמוך בלימודיו מבחינה כספית . הוא נסע לוולוז ' ין ושהה שם כשנה וחצי עד לנישואיו . בשלב הזה בחייו הצטלבה דרכו של אברהם יצחק עם ההתרחשות התרבותית הסוערת של העם היהודי באותה עת . ישיבת וולוז'ין - הישיבה הגדולה ביותר באותה תק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי