פרק ראשון עולם סוער - התפתחותו של הרב קוק

פרק ראשון עולם סוער - התפתחותו של הרב קוק אברהם יצחק הכהן קוק נולד בט " ז באלול תרכ " ה 7 ) בספטמבר ( 1865 בעיירה גרובה הסמוכה לדווינסק ( הנקראת כיום , ( Daugavpils בחבל הבלטי של רוסיה . אביו , ר ' שלמה זלמן קוק - בוגר ישיבת וולוז ' ין , הישיבה החשובה ביותר באותה עת - היה נצר למשפחת מתנגדים . אמו , זלטה פרל , הייתה ממשפחה חסידית . לבני הזוג היו חמישה בנים ( דב , חיים , שאול חנא , שמואל ואברהם יצחק ) ושלוש בנות ( שרה חסיה , רוחמה ופרידה בתיה . ( אברהם יצחק נקרא על שם סבה של אמו , הרב אברהם , רבה של סביז , ועל שם אבי אביו , הרב יצחק המגיד מווריז . אביו היה תלמיד חכם , ולכן עול פרנסת המשפחה היה מוטל בעיקר על האם שעסקה במכירת משקאות . לימים , בשל הפיכת עסקי המשקאות האלכוהוליים למונופול ממשלתי , איבדה המשפחה את מקור פרנסתה . האב קיבל עליו , בסיועו של אברהם יצחק , את תפקיד השד " ר של ישיבת וולת ' ין באזור הקווקז . גם הפרנסה הזאת לא החזיקה מעמד לאורך ימים שכן ב 1892 נסגרה הישיבה , והאב היה לשד " ר ישיבת עץ חיים שבוולוז ' ין .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי