הקדמה

הקדמה לדמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ( הראי " ה קוק ) נקשרו כמה וכמה כתרים - מקובל , איש חזון , פוסק , דמות משיחית , מנהיג ציבור - אולם דומה שהתיאורים האלה אינם ממצים את עולמו ואישיותו . ספר זה מבקש לתאר כמה מפניו של הרב קוק שהיה דמות שנויה במחלוקת בחייו ובמותו : גיבור תרבות של הציונות הדתית ; הכוח המניע מאחורי תנועות פוליטיות ששינו את פניה של מדינת ישראל בעבר ושהשפעתן ניכרת עד היום ; קדוש בעיני רבים בעולם הדתי , בזוי בעיני רבים בעולם החרדי ; מקור משיכה לרבים מאנשי ההתיישבות מראשית המאה ה 20 ועד ימינו . הרב קוק היה בין ההוגים הבודדים שהתמודדו באופן מעמיק ויסודי עם ההיבטים השונים של הקיום היהודי בעידן המודרני ותפנימו אותם בעולמם הרוחני . הוא התמודד הן עם ההשכלה שהלכה והתפתחה מהמאה ה 18 והן עם התנועה הציונית שהשיבה את העם היהודי לבימת ההיסטוריה . ההשכלה והציונות היו מבחינתו בסיס שעליו התרקמה תיאולוגיה שלמה שממנה התפתחו פסיקה , אגדה , קבלה , שירה , דרשנות ויומנים המקיפים מאות ואלפי עמודים של הגות חדשנית וחיבוטי נפש . לתפיסה הזאת , שבה החזון הציוני הוא מרכיב דתי , הייתה השפעה מעבר לכל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי