הרב קוק

-ו ה . 1 וו 5 £ ק מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 71 01111 31 ^ אבינועם רוזנק הרב אברהם יצחק הכהן קוק גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי עורך הסדרה : אביעזר רביצקי המערכת משה אידל , אברהם גרוסמן , צבי יקותיאל , אניטה שפירא מרמת המערכת : מעין אבינרי רבהון  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי