פרק שנים עשר: בשירות המינהל האקדמי ואילך

פרק שנים עשר : בשירות המינהל האקדמי ואילך גורם הפרעה רציני למחקר נחשב בעיני הרבה מן המורים השתתפות במינהל האקדמי , הישיבה בוועדות , במועצת הפאקולטה והסינאט , אם כי היו גם כאלה שנפל עליהם החשד שהעסקנות האקדמית משמשת להם תירוץ נוח לאי פוריותם המדעית . כאמור למעלה , בתחילת דרכי באוניברסיטה השתמטתי מפעילות אדמיניסטראטיבית . היקלטותי במוסד בגיל מתקדם חייבה אותי להתרכז במחקר , אך לאורך ימים לא ניתן לי ואף לא ביקשתי להתחמק . היו ישיבות של פורומים כגון מועצות המחלקות שהשתייכתי אליהן , שההשתתפות בהן היתה חובה . אם היה לי מה להגיד לא כבשתי את "נבואתי . " ייתכן , כי גם בכך היה כרוך אחרי משהו מנםיוני בגלגולי הקודם כמנהל של מוסד , שחייב אותי לטפל בעניינים אדמיניסטראטיביים . עם זאת השתייכותי לשתי מחלקות - לזמן מה לשלוש - פטרה אותי מלעמוד בראש אחת מהן . אך מנשיאת עול ההשתתפות בוועדות של החוגים ואף של הפאקולטה לא נפטרתי . והאמת היא , כי לא ראיתי בכך "ביטול תורה . " לא הייתי מן החסים על זמנם בקנאות . לא שוכנעתי כי ההתרכזות המוחלטת במחקר היא ערובה לאיכותו ואפילו לכמותו . עיסוק בעניינים שלא מתחום המחקר ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי