פרק שביעי: גמר לימודים בצל הנאצים

פרק שביעי : גמר לימודים בצל הנאצים שלוש השנים שהייתי רשום באוניברסיטה , 1933-1930 , הן שנות ההכרעה בדברי ימי הרפובליקה של ויימאר , שמשנפלה קבעה את גורל יהודי גרמניה , ובהמשך את גורלה של אירופה כולה . הוא הטעם שההתעניינות בתולדות השנים האלה יוצאת מגדר הרגיל . מחקרים אין סוף מתחקים על פי מסמכים ועדויות בני הזמן אחרי הגורמים הכלכליים , הסוציאליים והפוליטיים שברקע ההכרעה . ועניין היסטורי יש לא רק במה שאירע במרכזי הכוח הפוליטיים , שם נפלו ההחלטות , כי אם גם במה שעבר בציבור הכללי והיהודי , לדעת מה היה חלקו בנעשה או יחסו ותגובתו אליו . לאוצרות הידע שנצטברו מסוגל להוסיף כל מי שחי באותה תקופה בגרמניה . אני נשארתי במקום עד קיץ , 1935 והייתי עד לתהפוכה בחיי האוניברסיטה ולזעזועים שעברו על העדה היהודית תחת המהלומות הראשונות של משטר העריצות . אותות ההתפשטות של הנאציונלםוציאליזם והאנטישמיות הכרוכה בו הלכו ונתרבו בשנים אלה אף בתוככי האוניברסיטה . היה הבדל גדול באווירה ששררה בין הסטודנטים של החוגים השונים לפי מקצועותיהם . הגרמניסטים היו ברובם בעלי עמדה ימנית , וההשראה לכך באה לעיתים מלמעלה , מן הקתדראו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי