פרק שישי: השכלה אקדמית ולבטים בצידה

פרק שישי : השכלה אקדמית ולבטים בצידה עד מועד המבחן המוצלח מקץ שנתיים להיותי בפרנקפורט היתה תשומת לבי העיקרית נתונה ללימודים , לימודי קודש ובעיקר לימודי חול . עם זאת ניתוספו לי כבהיסח הדעת רשמים חדשים ואף מתמיהים מתופעות שנתקלתי בהן בסביבה הזרה לי מנעורי . הזרות בלטה בהקשרים שונים , התרבותי , החברתי ואפילו הדתי . מנהגי בית הכנסת בפרנקפורט נשתנו בפרטים הרבה מן הרווח בהונגריה , אך ההבדל העיקרי היה בסדרים המדוקדקים , ובהקפדה על ההופעה החיצונית , דרך משל , חובת חבישת צילינדר בעת עלייה לתורה . והעיקר בניגונים השקטים והקצובים של החזן או הבעל תפילה , והעמידה המאופקת והממושמעת של הציבור . יוצאי מזרח אירופה נרתעו כרגיל מלקחת חלק בתפילה הזרה להם , בייחוד בחגים ובימים הנוראים . ויוצאי הונגריה מבין בחורי הישיבה קיימו בימים אלה מניין נפרד בבניין הישיבה . בשנים הראשונות הצטרפתי גם אני אליהם , ואף עברתי כמה פעמים לפני התיבה . עבר זמן עד שעמדתי על טעמה של התפילה במסגרת האסתיטית של בית הכנסת שמרחבו ורוב העם שבו מסייעים ליחיד להיסחף עם הרבים בלי מאמץ אינדיווידואלי משלו . כוח מושך גדול היה לניגוני בית הכנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי