פרק חמישי: בשער האוניברסיטה בפרנקפורט

פרק חמישי : בשער האוניברסיטה בפרנקפורט את ישיבת פרנקפורט - בשם זה נתכנתה כרגיל הישיבה של "עדת ישורון , " הקהילה האורתודוכסית הפורשת מייסודו של ר ' שמשון רפאל הירש - הקים ר' שלמה ברויאר , חתנו של הירש . הוא מילא את מקום חותנו לאחר שזה נפטר בשנת . 1888 ברויאר היה יליד הונגריה , תלמיד ישיבת פרשבורג בימיו של השבט סופר . ברם , הוא בילה כמה שנים בגרמניה , עשה את הדוקטוראט באוניברסיטת היידלברג ונשא את בתו של הרב המפורסם מפרנקפורט . בשובו להונגריה שימש ברבנות בעיר פאפא , שם ניהל כנהוג ישיבה . בהונגריה היה הוא יוצא דופן בין הרבנים האורתודוכסים בגין השכלתו האקדמית , ואילו בגרמניה היה יוצא מן הכלל בגלל התרכזותו בלימוד התלמוד שדרשה קיומה של ישיבה . מוסד זה נראה אף בעיני היראים שבקהילתו כמיותר אם לא כמזיק וכפוגע באידיאל של "תורה עם דרך ארץ , " שעליו היו אמונים מימות חותנו של הרב רבי שמשון רפאל הירש . לתלמידים מבני המקום לא היה הרב יכול לצפות . רק בקושי הותר לו לפתוח את הישיבה , שנשענה על בחורים שנגררו אחריו מהונגריה . לקח זמן עד שנתרככה הסתייגותם של בעלי הבתים מן הישיבה , בעיקר בהשפעת הדוגמה האישית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי