פרק שלישי: התבגרות וחוויות נעורים

פרק שלישי : התבגרות וחוויות נעורים ישיבת ר'ויר הלכה אמנם והתרחבה במשך שלושת ה " זמנים" שלמדתי בה , אך מכל מקום היא היתה ישיבה קטנה יחסית . מספר תלמידיה לא עלה על עשרים וחמישה-שלושים . הרב סנידרס נחשב לתלמיד חכם מובהק , אך היו במדינה גדולים ומפורסמים ממנו . ובאופן בלתי תלוי בטיב הישיבה מקובל היה בין הבחורים , כי התמדה יתירה בצילו של מורה אחד אינה האמצעי הטוב ביותר לפיתוח הכישרון והרחבת הדעת . ובכן , לקראת סוף ה"זמן" השלישי ללימודי בד'ור , בקיץ , 1922 התחלתי להרהר בהליכה לישיבה אחרת . השנים היו שנים של רגיעה יחסית בחיי המדינה ההונגרית המקוטעת , לאחר חוזה השלום . גם מצב הערה היהודית חזר והתייצב , אם כי רחוק היה מלחזור להרגשת הביטחון והפריחה הכלכלית שמלפני המלחמה . שיוויון הזכויות , ההישג הגדול של המאה הי"ט , נפגם בתוקף חוק הנומרוס קלאוזוס , שהגביל קבלתם של סטודנטים יהודיים באוניברסיטאות לפי אחוז היהודים באוכלוסייה הכללית . חוק אנטי יהודי זה היה יחיד בכל ארצות אירופה , וההנהגה היהודית קיוותה - או עשתה עצמה מקווה - שאינו אלא פרי הזעזועים שבשלהי המלחמה ועתיד להתבטל במשך הזמן . הנפגעים בפועל ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי