במו עיני

מתוך:במו עיני

אוטוביוגרפיה ע 1 ל היסטוריון י ^ קב yo סוכז זלמן שזר לתולדות ישראל יעקב כ"ץ / במו עינ יו י מספרי יעקב כ "ץ הדפסה חדשה - ירושלים תשס"ז בסיוע משפחות אדית ושרגא הורוביץ נעמי ובן ציון הוכשטיין  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי