ספר השומרונים

העורכים : אפרים שטרן וחנן אשל ספר השומרונים ספר השומרונים העורכים : אפרים שטרן וחנן אשל יד יצחק בן צבי רשות העתיקות המנהל האזרחי ליהודה ושומרון קצין מטה לארכיאולוגיה מערכת מדעית : פרופ' חנן אשל , פרופ' אברהם טל , ד"ר יצחק מגן , מר נתן שור , פרופ' אפרים שטרן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

רשות העתיקות