סיפור ה"כפילים" ("The Dubles")

סיפור ה " כפילים " ( "The Dubies" ) מאה ושלושים החיילים שנשארו באירופה נועדו לסייע לפעולות ה"בריחה" ולעלייה ב . ' רוב הנשארים היו מתוך חיילי החטיבה היהודית הלוחמת ( הבריגדה , ( וכעשרה נשארו מתוך יחידות ההובלה וההנדסה . כמספר הזה נשלחו פליטים כדי להשתחרר במקומם . רעיון השימוש בכפילים כדי "לשחרר" חיילים שנשארו לפעילות באירופה ובו בזמן להעלות לארץ פליטים - לא היה חדש . כזכור התנהלו מבצעים דומים גם בצפון אפריקה בשנים , 1946-1943 כאשר יהודים מטריפולי ומלוב צורפו לרכבות היוצאות לארץ . שימוש בשיטה זו נעשה גם בעת הברחת פליטים מהמזרח ומסוריה - אולם המעבר מאירופה היה מורכב יותר . הלקחים שנלמדו בכל השנים הללו יושמו בהכנת המועמדים מקרב הפליטים באירופה שנבחרו להחליף את החיילים שנשארו . באביב 1946 הגיעה "הבריחה" לנקודת מפנה . מצד אחד נפתחו שוב הדרכים שהיו חסומות בחורף במעברי האלפים , ומצד שני התחילו החיילים לעזוב אה הנקודות שהוצבו בהן במסגרת ארגון "הבריחה , " וחזרו ליחידותיהם כדי להשתחרר . היה זה פשוט יותר להשאיר חיילים פעילי ה"הגנה" באירופה , מאשר לשלוח שליחים מהארץ ולהעבירם בץ המקומות ותחנות "הברי...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור