תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 13 פרק א — מהלך המלחמה במזרח התיבון בשנים , 1943-1939 וגיוט יהודי ארץ-ישראל 25 פרק ב - ארגון ה"הגנה" בראשית מלחמת העולם השנייה 33 פרק ג — פעילות ה"הגנה" בארץ ישראל ובלבנט 47 תחילת הדרך 47 רכש הנשק בארץ ישראל 58 נמל חיפה ואזור המפרץ 67 רכש מרכבות נוסעות 68 ואדי סראר 72 יהודה ארזי ויצחק לוי יורדים למחתרת עמוקה 76 1943 - חיל העזר של הנשים - א . ט . ס . ( A . T . S . - Auxiliary Territorial Service ) אימונים צבאיים משותפים 83 פרין ד — פעילות ה"הגנה" במצרים ובמדבר המערבי 95 יחידות ההובלה העבריות 96 ראשית התארגנות המחתרת מחוץ לארץ ישראל 100 אליהו כהן ( בן חור ) 106 העברת נשק ופליטים מהמדבר המערבי 109 חיל המהנדסים המלכותי 113 ( R . E . - Royal Engineers ) מפת מצרים והמדבר המערבי 120 מפת לוב 121 פרק ה — ד " ! הגנד " ! בקהיר — לוי אברהמי " ) אביגדור ( " ואמנון זעיר ( רודי קלינר ) 127 הברחת יהודים ממצרים ומלוב לארץ ישראל 141 העברת שליחי ה"הגנה" דרך מצרים 143  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור