ספרות נבחרת

ספרות נבחרת . 1 אביצו ר , ש . 1976 . אדם ועמלו , אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ ישראל . הוצאת כרטא ז ההכרה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה . . 2 אבישי , מ . 1979 . אירוסים בארץ ישראל . הוצאת החברה להגנת הטבע . . 3 ארבל , א ) . עורך . 1984 . ( החי והצומח של ארץ ישראל , אנציקלופדיה שימושית מאוירת , כרך , 5 זוחלים ודוחיים . משרד הבטחון - ההוצאה לאור , החברה להגנת הטבע . . 4 בהט , ע . 1985 . סקר ארצי ראשון של דורסים חורפים בישראל . 1985 , העזניה . 5 . 21-9 : 10 בהט , ע . 1986 . קינון דורסים בחבל הים תיכוני לעומת החבל המדברי בישראל ( השוואה בין נחל דליות לנחל צאליס - אביב . ( 1985 העזניה . 6 . 18-6 .-11 בהט , ע . 1986 . נשיקות עפות בעולם . טבע וארץ כ " ט . 7 . 38-31 : 1 בהט , ע . 1988 . גן ערן לעופות דורסים ( א , (' על קינון בנחל גמלא שבגולן . טבע וארץ ל' . 38-34 : 7 . 8 בהט , ע . 1988 . גן עדן לעופות דורסים ( ב , (' על קינון באיזור נחל גמלא שבגולן . טבע וארץ ל' . 9 . 23-20 : 9 בהט , ע . ולשם , י . 1991 . דורסי הלילה בישראל . משרד הבטחון - ההוצאה לאור , החברה להגנת הטבע . . 10 בן דוד ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור